2009

           Startbijeenkomst                         Bezoek voedselbank                          M25 Highlands
               19 april                                            17 mei                                          10 oktober